HET OMRINGENDE WILD

In de buurt van de hut zijn enorm veel dieren te observeren.. evenveel in de lucht, op het land of in het water

Hier volgen enkele voorbeelden: